Södra stambananJärnväg med 1435 mm spårvidd från ...... . Öppnad år xx. . .. km lång. .
.....


SäNJ * VÅHJ ÖSmJ

Copyright © Stig Lundin 2011