Älmhult station, sida 2Spårskiss ÄlmhultStationshuset nedbrunnet 1878. Nytt stationshus 1879.
Lokstallet byggs till med 6 stallplatser 1879.
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Älmhult: Sida 1 Trafik

Södra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2003-2010