Älmhult station, trafik


SJ: 1862-
SOEJ: 1901-
CHJ: 1909-
Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 19 anställda, 66 resande och 52 ton gods.
År 1900: 19 anställda, 90 resande och 85 ton gods.
SJ år 1904: 25 anställda, 104 resande och 56 ton gods. 
Älmhult: Allmänt Bangård Trafik

Södra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005