Rögle station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 4 anställda, 67 resande och 145 ton gods.
År 1900: 7 anställda, 75 resande och 97 ton gods.
År 1904: 6 anställda, 84 resande och 118 ton gods.
Rögle: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005