Björnstorp station
Önneslöv
* Veberöd

4 km från Dalby 20 km från Sjöbo Km 29,247


Järnväg
MöToJ linje förbi Björnstorp öppnades 22/9 1893. Uppgick i MSJ 1896. Till SJ 1943. Nedlagd 1970. Stationen var belägen i den vänstra delen av kartbilden (t v om Björnstorp och ovanför Skolh).
Björnstorp
Stationssamhälle med ca 100 inv. 1931.

Länk till Eniro
Stationsföreståndare:
Stm 1892-1912.., 2 kl ..1918-1924.., stfm 1928-1936, kplv 1936-1942.., tpl ..1948-1950..
Jpost ..1897-1944..
År Namn Född Tidigare Senare
1893-1924> Carl Engqvist 1862 Stf Nordanå 92
1928-1936 Albin Nilsson 1899
Knt 36


1948-1949> N T Månsson 1923 Stf Jordberga 46


Björnstorp: Sida 2 Trafik Tidtab 1912 Tidtab 1925

MSJ * Karta MSJ linje

Copyright © Stig Lundin 2004-2010