Björnstorp station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1944: 1 anställd (1 tb), 11 tåg per dag. Under året: 4089 sålda personbiljetter och 1230 till- och frånkopplade godsvagnar. Postklass 6.
Björnstorp: Allmänt Bangård Trafik

MSJ

Copyright © Stig Lundin 2005