Djurslöv station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1944: 1 anställd (1 stk), 18 tåg per dag. Under året: 5553 sålda personbiljetter och 573 till- och frånkopplade godsvagnar. Postklass 6.
Djurslöv: Allmänt Bangård Trafik

MSJ

Copyright © Stig Lundin 2005