Klostersågen station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1944: 1 anställd (1 stk), 11 tåg per dag. Under året: 6961 sålda personbiljetter och 3487 till- och frånkopplade godsvagnar. Postklass 3.
Klostersågen: Allmänt Bangård Trafik

MSJ

Copyright © Stig Lundin 2005