Kyrkheddinge station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1944: 2 anställda (1 tb, 1 stk), 19 tåg per dag. Under året: 6398 sålda personbiljetter och 1587 till- och frånkopplade godsvagnar. Ej post.
Kyrkheddinge: Allmänt Bangård Trafik

MSJ

Copyright © Stig Lundin 2005