Noranå station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1944: 1 anställd (1 tb), 18 tåg per dag. Under året: 4642 sålda personbiljetter och 550 till- och frånkopplade godsvagnar. Postklass 6.
Nordanå: Allmänt Bangård Trafik

MSJ

Copyright © Stig Lundin 2005