Skartofta station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1944: 1 anställd (1 stk), 6 tåg per dag. Under året: 1555 sålda personbiljetter och 653 till- och frånkopplade godsvagnar. Postklass 4.
Skartofta: Allmänt Bangård Trafik

MSJ

Copyright © Stig Lundin 2005