Veberöd station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1944: 3 anställda (1 stm, 2 stk), 12 tåg per dag. Under året: 12298 sålda personbiljetter och 3033 till- och frånkopplade godsvagnar. Ej post.
Veberöd: Allmänt Bangård Trafik

MSJ

Copyright © Stig Lundin 2005