Hällnäs station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 3 anställda, 18 resande och 6 ton gods.
 
 
Hällnäs: Allmänt Bangård Trafik

Stambanan genom övre Norrland

Copyright © Stig Lundin 2005