Mellansel station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 8 anställda, 31 resande och 8 ton gods.
 
 
Mellansel: Allmänt Bangård Trafik

Stambanan genom övre Norrland

Copyright © Stig Lundin 2005