Vattjom station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
 
År 1896: 6 anställda, 47 resande och 3 ton gods.
År 1904: 7 anställda, 77 resande och 5 ton gods.
År 1911: 7 anställda, 9 tåg, 95 resande, 6 ton gods och 17 till- o frånk godsvagnar.
År 1922: 6 anställda, 9 tåg, 44 avg resande, 96 ton gods och 20 till- o frånk godsvagnar.
Vattjom: Allmänt Bangård Trafik

Norrländska tvärbanan

Copyright © Stig Lundin 2005