SJ resgodsvagnar 25150-25199
(Stig Lundins lista som gärna får kompletteras)
25149
* 25200

Nr
Litt
Tillv
År
Tidigare
Litt
Nr
Ombyggd
Senare
Tjv-nr
Skrot
Anm
25150 F2a Göteborg 1901 18780  G3å         
 
25151 F2a Göteborg 1901 18781  G3å          1933  
25152 F2a Göteborg 1901 18782  G3å         
 
25153 F2a Göteborg 1901 18783  G3å   
    1933  
25154 F2a Göteborg 1901 18784  G3å          1934  
25155 F2a Göteborg 1902 18893  G3å          1933  
25156 F2a Göteborg 1902 18894  G3å          1936  
25157 F2a Göteborg 1902 18895  G3å          1937  
25158 F2a Göteborg 1902 18896  G3å         
 
25159 F2a Göteborg 1902 18897  G3å      1941 tjv   
 
25160 F2a Göteborg 1902 18898  G3å   
1930 bgv 2-    1940 Hvst G
25161 F2a Göteborg 1902 18899  G3å         
 
25162 F2a Göteborg 1902 18900  G3å    1937 omb Gs 29375    
 
25163 F2a Göteborg 1902 18901  G3å      1943 bgv 4-401  644514
 
25164 F2a Göteborg 1902 18902  G3å      1941 tjv
 
1989 såld BJs
25165 F2a Göteborg 1902 18903  G3å    1939 omb Gs 37458    
 
25166 F2a Göteborg 1902 18904  G3å    1939 omb Gs 37459    
 
25167 F2a Göteborg 1902 18907  G3å    1939 omb Gs 37460    
 
25168 F2a Göteborg 1902 18910  G3å    1939 omb Gs 37461    
 
25169 F2a Vabis 1906       1937 omb Gs 29376    
 
25170 F2a Vabis 1906         1943 bgv 4-402  645010 

25171 F2a Vabis 1906         1941 tjv  
 
25172 F2a Vabis 1906       1941 omb Gs 37747    
 
25173 F2a Vabis 1906         1939 bgv 3-409
 
Spårrensare Nässjö 
25174 F2a Landskr Gjut 1906         1941 tjv   
 
25175 F2a Landskr Gjut 1906       1937 omb Gs 29377    
 
25176 F2a Landskr Gjut 1906       1937 omb Gs 29378    
 
25177 F2a Landskr Gjut 1906       1937 omb Gs 29379    
 
25178 F2a Landskr Gjut 1906         1941 tjv
 
 
25179 F2 Ljunggrens 1898 MKontJ 81  F2          1937  
25180 F2 Ljunggrens 1898 MKontJ 82  F2          1937  
25181 F2 Ljunggrens 1898 MKontJ 83  F2      1937 bgv 2-153
626761 
Verkstadsv Arvika 
25182
F7
Hv Örebro
1917
Fd 6802518325184
F7
Hv Örebro

Fd 697

1932

251852518625187
F7


Fd 91125188
F7


Fd 91925189
F7


Fd 92525190
F7


Fd 9602519125192251932519425195251962519725198
F7
Hv Örebro
1919
Fd 94325199 F2b Kockums 1873 2913    1634  1920 omb I1 13757     1933  

SJ personvagnar-regodsvagnar

Copyright © Stig Lundin 2007