Örebro station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
 
År 1900: 77 anställda, 819 resande och 203 ton gods.
Örebro: Allmänt Bangård Trafik

Statsbanan Krylbo-Örebro

Copyright © Stig Lundin 2003