Mjölby station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
 
År 1896: 22 anställda, 310 resande och 73 ton gods.
År 1900: 37 anställda, 336 resande och 70 ton gods.
 
Mjölby: Allmänt Bangård Trafik SJ tidtab 1912

Östra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2003