YEJ  ånglok


Nr Namn Axelf Tillverk År Tidigare Senare SJ nr Skrot
1 Ystad 1B Sl Grüning 572 1864 1911
2 Herrestad 1B Sl Grüning 573 1864 1919
3 Färsing 1B Sl Grüning 574 1864 1912
4 Albert Ehrenswärd 1B-2 BP 567 1865 1912
5 Magnus Stenbock 1B-2 BP 568 1865 1923
6 Eslöf C 1865 köpt 1870 sålt NOJ 10 1941
6 Carl X 1B-2 BP 1526 1875 1929
7 Gustaf 1A Mot 45 1881 1914
8 Arvid Posse C-2 Mot 70 1884 1556 1944
9 Eslöf C-2 Mot 146 1894 1934
10 Sven Trägårdh 1B-2 NoH 418 1895 1628
11 Vict Waldenström C-2 NoH 416 1895 1896 köpt MYJ 17 1558
12 Tomelilla 2C-2 NoH 516 1898 1936
13 Albo 2C-3 Richmond 2999 1900 1527
14 S:t Olof 2C-3 Richmond 3000 1900 1528
15 Borrby 2C-3 Richmond 3001 1900 1529
16 Frosta 2C-3 NoH 619 1901 1940
17 1C1 Mot 483 1912 1919 omn 3 1614
1B C PoS 750 1898 1911 köpt NoH 6 1921 omn 24 1560
3B C PoS 782 1899 1911 köpt NoH 8 1921 omn 23 1559
4 C-2 SS 2430 1874 1912 köpt ÖKJ 8 1919 omn 19 1605 1943
7 C-2 SS 2607 1876 1912 köpt OFWJ 7 1555 1943
18 BP  1912 köpt SJ 30 1923
1 1D Falun 276 1919 1597 1972
2 1D Falun 277 1919 1598
4 1B2 Mot 705 1923 1621
5 1B2 Mot 706 1923 1622

YEJ

Copyright © Stig Lundin 2005-2012