HSJ ånglok


Nr Namn Axelf Tillverk År Tidigare Senare SJ nr Skrot
1 Carl IX B1 Krist 2 1869 1872 köpt Kroppa J 1892 sålt Hellekis. 1909 Lidk Sockerf.
1929
2 Alexis Sparre C1 Krist 6 1873
1917 sålt Övertorp

3
C   1874
1883 sålt ASLJ 3
1904
4 F U von Essen C1 Krist 15 1875
1902 sålt SAJ byggn. 1905 DONJ. 1910 Vallvik
1930
3 Tidaholm C1 Krist 16  1876 1877 köpt  Loket byggt för Nyhammars J.

5 Guldkroken 1B NoH 205 1884   1938 sålt Övertorp

6 Gösta Posse 1C NoH 353 1892   1946 sålt Uddeholmsbolaget

7 Hjo C Krist 61 1898


1929
8 Kaflås 1C NoH 693 1902

3103 1956
9 Wreten 1B NoH 789 1906

3104 1952
10   1C1  NoH 1038 1914

3088 1960
11   1C1 Hens 19940 1923

3089 1963

HSJ huvudsida

Copyright © Stig Lundin 1999-2012